BOLALAR NUTQINI O’STIRISHDA TEZ AYTISHLARNING O’RNI

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Obodon Adizova

Аннотация

Maqolada folklorshunoslik janri uning tarixi va taraqqiyot tamoyillari hamda tez aytishlarning bolalar nutqinng o’stirishda va rivojlanishidagi o’rni haqida misollar tahlilga tortilgan. Tez aytish janrining kelib chiqishi, evolyutsiyasi, xususiyati va tuzilishiga oid ma’lumotlar aniqlab berilgani asoslangan

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Adizova, O. (2024). BOLALAR NUTQINI O’STIRISHDA TEZ AYTISHLARNING O’RNI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 46(46). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12019
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

Adizova O. I. The exceptional in the works of Van Gennep. Special issue ijssir april 2023 issn 2277-3630 (online), published by international journal of social sciences & interdisciplinary research., comparative study of literature, comparative linguistics, translation studies ,2023y,121-126b

Narzullaeva, D. B. (2023, January). History of the translation of the quran into french. in international conferences (Vol. 1, No. 2, pp. 116-118). http://erus.uz/index.php/cf/article/view/1495

SarimsoQov B. O’zbеk folklorining janr sostavi // O’zbеk folklori ochеrklari. Uch tomlik.1-tom. T.: «Fan», 1988, 82-83-b.

Dor Remy. Un seul corbeau ne fait pas I’hiver. -Paris, 2010. 11p

Nasirdinova Yo. A. O’zbek folklori va mumtoz adabiyoti fransuz tilida(Реми Дор таржимялари асосида) f.f.f.d.(PhD) ishi. Toshkent-2019y. 38b.

Safarov O. O`zbek xalq og`zaki ijodi. Darslik. – Musiqachi, 2010. – B.78.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 3 4 5 > >>