FOLKLORSHUNOSLIKNING JANRIY TARKIBI VA TIZIMI XUSUSIDA

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Obodon Adizova

Аннотация

Maqolada folklorshunoslik janriy tarkibi va tizimi yoritilgan. Folklor janrining kelib chiqishi, turlari, evolyutsiyasi, xususiyati va tuzilishiga oid ma’lumotlar berilgan. Shuningdek, maqolada xalq og‘zaki ijodi, folklorshunoslik janrining tez sur’atlar bilan taraqqiy topib borayotganligi haqida ma’lumotlar keltirilgan. Folklorga xos an’ana, urf-odat, qadriyat va milliylik tushunchalari o’rganilgan hamda ularga nisbatan munosabat ham e’tiborga olingan.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Adizova, O. (2023). FOLKLORSHUNOSLIKNING JANRIY TARKIBI VA TIZIMI XUSUSIDA. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 42(42). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/10966
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

Adizova O. I. The exceptional in the works of Van Gennep. Special issue ijssir april 2023

issn 2277-3630 (online), published by international journal of social sciences & interdisciplinary

research., comparative study of literature, comparative linguistics, translation studies

,2023y,121-126b

Adizova O.I. Folklorshunoslikka bir nazar. Zamonaviy psixologiya, pedagogikada fan, ta’lim

va amaliyot integratsiyasi: muammo va yechimlar. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi tezislar

to'plamini 30-aprel 2023-yil127-131b

Adizova O. I. Les contes biographiques et esthétiques. Innovative Development in Educational

Activities ISSN: 2181-3523 VOLUME 2 | ISSUE 6 | 2023 Scientific Journal Impact Factor (SJIF):

938

Adizova O. I. Medieval Tales and Fairy Tales in the 17th Century. Journal of

SurveyinFisheriesSciences10(2S)1689-1697,2023

https://sifisheriessciences.com/journal/index.php/journal/article/view/937

Safarov O. O‘zbek xalq og'zaki ijodi. -T.: “Musiqa” nashriyoti, 2010.

Sarimsoqov B. O’zbеk folklorining janr sostavi // O’zbеk folklori ochеrklari. Uch tomlik.1-

tom. T.: «Fan», 1988, 82-83-b.

Jo'rayev M. Folklorshunoslik asoslari. -T.: “Fan”, 2009.

Arnold Van Gennep, Le folklore, croyances et coutumes populaires francaises (1924) Б-16.

Gusеv V.Е. Estеtika folklora. L.: «Nauka», 1987, s.167.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 3 4 5 > >>