https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/issue/feed ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) 2022-05-12T07:56:31+05:00 Buxoro davlat universiteti buxdu_rektor@buxdu.uz Open Journal Systems buxdu.uz https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/5703 zamonaviy ta’lim, an’anaviy t ZAMONAVIY OʻQITISH USULLARI: AN’ANAVIY VA ZAMONAVIY TA’LIMNING AFZALLIKLARI 2022-05-12T07:56:31+05:00 Firuz Nurulloyev f.n.nurulloev@buxdu.uz <p>Maqolada zamonaviy va an’anaviy oʻqitish usullari oʻzaro tahlil qilingan. Ularning ustunlik va<br>kamchiliklari oʻrganilgan. Hozirgi kunda foydalaniladigan zamonaviy ta’lim turlari haqida ma’lumot<br>keltirilgan.</p> 2022-05-12T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2022 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/4465 СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ УЛУЧШЕНИЕ 2022-01-19T14:11:01+05:00 O'g'iljon Olloqova o.m.olloqova@buxdu.uz <p>Maqolada boshlang‘ich sinflarda o‘rganiladigan sintaktik tushunchalarning mazmun-mohiyati va<br>o‘quvchilarda shakllantiriladigan sintaktik tushunchalar haqida fikr yuritilgan. 3-4-sinflarda o‘rgatiladigan<br>sintaktik tushunchalarning qoidalar tizimi tahlil qilingan.</p> 2022-02-04T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2022 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)