Maqola va tezislar (buxdu.uz)
Том 7 № 7 (2021)

Maqola va tezislar (buxdu.uz)
Том 8 № 8 (2021)

Maqola va tezislar (buxdu.uz)
Том 3 № 3 (2021)

Maqola va tezislar (buxdu.uz)
Том 5 № 5 (2021)

Pedagogika Jurnali (buxdu.uz)
Том 3 № 3 (2021)