Maqola va tezislar (buxdu.uz)
Том 3 № 3 (2021)

Tafakkur va talqin
Том 1 № 1 (2024)

Maqola va tezislar (buxdu.uz)
Том 5 № 5 (2021)

Pedagogika Jurnali (buxdu.uz)
Том 3 № 3 (2021)