ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu buxdu.uz OAK ru-RU ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ УЛУЧШЕНИЕ https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/4465 <p>Maqolada boshlang‘ich sinflarda o‘rganiladigan sintaktik tushunchalarning mazmun-mohiyati va<br>o‘quvchilarda shakllantiriladigan sintaktik tushunchalar haqida fikr yuritilgan. 3-4-sinflarda o‘rgatiladigan<br>sintaktik tushunchalarning qoidalar tizimi tahlil qilingan.</p> O'g'iljon Olloqova Copyright (c) 2022 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) 2022-02-04 2022-02-04 2 maxsus son BTM zamonaviy ta’lim, an’anaviy t ZAMONAVIY OʻQITISH USULLARI: AN’ANAVIY VA ZAMONAVIY TA’LIMNING AFZALLIKLARI https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/5703 <p>Maqolada zamonaviy va an’anaviy oʻqitish usullari oʻzaro tahlil qilingan. Ularning ustunlik va<br>kamchiliklari oʻrganilgan. Hozirgi kunda foydalaniladigan zamonaviy ta’lim turlari haqida ma’lumot<br>keltirilgan.</p> Firuz Nurulloyev Copyright (c) 2022 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) 2022-05-12 2022-05-12 2 maxsus son BTM