FRANSUZ VA O’ZBEK TILLARIDA HAYRAT VA SHUBHA DISKURSIDA FRAZEMALAR ISHTIROKI

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Obodon Adizova

Аннотация

Ushbu maqolada hozirgi zamon fransuz tilida ko’p qo’llaniladigan inson his-tuy’gulari, xususan, hayrat, ajablanish, shubha, badgumonlikni ifoda etuvchi frazeologik birliklar va ularni o’zbek tiliga tarjima qilishda ahamiyat qaratilishi kerak bo’lga jihatlar tahlil qilingan.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Adizova, O. (2023). FRANSUZ VA O’ZBEK TILLARIDA HAYRAT VA SHUBHA DISKURSIDA FRAZEMALAR ISHTIROKI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 43(43). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11055
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

Claire Miquel, Communication progressive, Niveau avancé. CLE International, SEJER/Paris, 2017. P 167-168.

Kholova Sh.D., “Some features of certain phraseological units translation used in French literature of the nineteenth century”, European journal of interdisciplinary research and development, 2022-yil 18-noyabr, volume 9, 70-74-betlar.

Sh.D.Xolova , “Frazeologik birlik-frazema-frazeologizm : tasnif va tadqiqot tahlili”, Buxoro davlat universiteti Ilmiy axboroti, 2022-yil dekabr, 6/2022 son, 92-97 betlar. https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/8679

Nafisa, K. . (2022). On Anglophone Borrowings in the Contemporary Russian Media. Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT, 2(5), 158–163. Retrieved from https://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/pas+que+je+sache

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 3 4 5 > >>