ZAYTUN (OLEA) – O„SIMLIGINING DORIVOR XUSUSIYATLARI Odilova Madina Yoqubovna, Sharopova Shahnoza Raxmatilloyevna

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Шахноза Шаропова

Аннотация

Annotatsiya. Ushbu maqolada zaytun o‗simligining biologiyasi va dorivor xususiyatlari, xalq tabobatidagi ahamiyati
haqida ma‘lumotlar keltirilgan. Zaytun moyi yog‗lar orasida eng foydalisi hisoblanadi. Uning yordamida kishi oshqozon va
ichak kasalliklarini davolash mumkin. Zaytun moyi go‗zallik eliksiri hisoblanadi. U terini namlantirib, rangini yaxshilaydi va
ajinlarni yo‗qotadi. Zaytun moyi tarkibida to‗yinmagan yog‗ kislotalari – olein kislotasi bor. U inson organizmidagi
xolesterinni parchalaydi, qon tomir devorini mustahkamlaydi. Zaytundagi linol tanadagi jarohatlarning tez bitishiga, ko‗z
ravshanligiga yordam beradi. Yurak kasalliklarini oldini oladi, ularni samarali davolaydi. Yurakning yosh saqlanishiga
yordam beradi.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Шаропова S. (2024). ZAYTUN (OLEA) – O„SIMLIGINING DORIVOR XUSUSIYATLARI: Odilova Madina Yoqubovna, Sharopova Shahnoza Raxmatilloyevna. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 57(57). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13686
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

Холматов X.X., Ахмедов S.А. Фармакогнозия: Тиббиѐт олий укув юртлари талабалари учун дарслик. — Т.: Ибн

Сино номидаги НМБ, 1995.— 623 б.— (Фармацевтика институтлари талабалари учун укув адабиѐти).

Saribayeva Mastura, Toshmatova Aziza. ―Zaytun, sedana, mo‗miyo shifobaxsh xususiyatlari‖. – T: ―Navro‗z‖, 2015 y.

b.

Ибн Сино, Абу Али. Тиб қонунлари: К.IV (4) / Абу Али Ибн Сино; Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси

Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти – Тошкент: <>, 2020. – 848 б.

Растительные лекарственные средства Абу Али ибн Сино (Авицены). Справочник // Под редакцией Ш.Б.Иргашева.

– Ташкент: Абу Али ибн Сино, 2003. – 457 с.

E.T.Berdiyev, M.X.Hakimova, G.B.Maxmudova. O‗rmon dorivor o‗simliklari (o‗quv qo‗llanma). - Т.: «Sano-standart»

nashriyoti, 2016.-276 bet.

Душенков В., Раскин И. Новая стратегия поиска природных биологически активных веществ.//Физиология

растений, 2008, том 55, №4.-С.624-628.

Курмуков А.Г., Белолипов И.В. Дикорастущие лекарственные растения Узбекистана (ботаника, химия,

фармакология, медицина).-Ташкент: Exfreneum press, 2012.-288 с.

Yuldasheva X.T. Zaytun yetishtirish agrotexnikasi. // O‗zbekiston qishloq xo‗jaligi jurnalining «Agro ilm» ilmiy ilovasi. –

Toshkent, 2016. № 5 (43). – B. 50-51.

Yuldasheva X.T. Zaytun sovuqqa chidamlimi? // O‗zbekiston qishloq xo‗jaligi jurnali. – Toshkent, 2014. № 11. – B. 24-25.

Yormatova D.Yo., Yuldasheva X.T. Zaytun poya va novdasining o‗sish dinamikasi. // O‗zbekiston qishloq xo‗jaligi jurnali. –

Toshkent, 2015. – № 7, – B. 40-41.

Yormatova D.Yo., Xushvaqtova X.S., Yuldasheva X.T. Zaytun o‗simligi intraduksiyasi va yetishtirish agrotexnologiyasi.

// Ekologiya xabarnomasi jurnali. – Toshkent, 2017. – № 1. – B. 24-25.

https://wikifarmer.com/growing-olive-trees/

https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2017.01830/full

https://azud.com/en/crop/olive-tree/

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 3 > >>