MAQOL - MATALLARNING HAYOTIMIZDA TUTGAN O‟RNI VA DOLZARBLIGI

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Lola Ikromova

Аннотация

Har bir xalqning o‘ziga xos ma‘naviy me‘rosi mavjuddir. Bu me‘rosni avloddanavoloddga o‘tkazish mana shu bag‘rikeng xalqimizning ijodkorligi va soddadilligi asosida kelib chiqqan xalq og‘zaki ijodining namunalari xizmat qiladi. Biz tarixni va adabiyotni o‘qiymiz va va ma‘lumotga ega bo‘lamiz ammo buni o‘zi yetarli emas qachonki, mana shu xalq og‘zaki ijodining namunalarini eshitmas ekanmiz bizni xotiramizda aslo qolmaydi. Har bir yaratilgan maqol –matallar, afsonalar, ertaklar, topishmoqlar bu bizning tariximiz va avlodlarimizning ma‘naviy me‘rosi qay darajada boy ekanligidan dalolat beradi.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Ikromova, L. (2024). MAQOL - MATALLARNING HAYOTIMIZDA TUTGAN O‟RNI VA DOLZARBLIGI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 46(46). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11961
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

(Karimov. I O‘zbekiston milliy istiqlol iqtisod, siyosat-mafkura. 6 tomlik T.: O‘zbekiston. 1996, 80-bet

(―O‘zbek xalq maqollari‖ I tom Toshkent 1987. 11-bet.)

(O‘zbek folklori ocherklari. I tom 1988. 85-86 betlar)

(Muhammadjon Hakimov, Maqol terminlari haqida, O‘zbek tili va adabiyoti jurnali , 1965, )

O`zbek xalq maqollari va matallarida chegara munosabati (Internet ma‘lumot)

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)