O'ZBEK XALQ MAQOLLARINING PAYDO BO'LISH

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Lola Ikromova

Аннотация

Ushbu maqolada xalqimizning boy ma’naviy merosining ajralmas bir bo‘lagi sifatida yashab kelayotgan maqollar va ularda kelib chiqishi aks etgan xalq hayoti va insoniy tuyg‘ulari tasviri ko'rsatib o'tilgan

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Ikromova, L. (2024). O’ZBEK XALQ MAQOLLARINING PAYDO BO’LISH. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 46(46). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11962
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

O‘zbek xalq maqollari. –Toshkent: G‘. G‘ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2009

Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat–yengilmas kuch.Toshkent: Ma’naviyat, 2008.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)