KREATIV YONDASHUV ASOSIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLLARDA ESTETIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Umedjon Jumayev

Аннотация

 Чтобы в полной мере понять общую сущность процесса развития качеств творчества у ребенка, необходимо сначала разобраться в значении понятия «творчество». В данной статье рассматривается творческий подход к развитию эстетического мышления дошкольников. Обсуждалось также обучение независимому мышлению.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Jumayev, U. (2022). KREATIV YONDASHUV ASOSIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLLARDA ESTETIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 23(23). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/8074
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

R.G‘.Qodirov “Yosh davrlari va pedagogik psixologiya”(2005)

“Bolalar iqtidorini erta aniqlashning psixologik-pedagogik metodikalari majmuasi”.(2010)

Berkinblit M.B., Petrovskiy A.V. “Fantaziya va haqiqat”.

Venger L.A., Dyachenko O.M. “Maktabgacha yoshdagi bolalarda aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun o‘yinlar va mashqlar”

Tunik E.E. “Ijodiy fikrlash diognostikasi” (2006)

Qishtimova I.M. “Ijodkorlikning Psixosemiotikasi” (2008)

Imametdinova R.Ya. “Bolalarning ijodiy qobiliyatlari” (2006)

Qodirova “Maktabgacha pedagogika”

To’raqulovich J. U. Innovative Pedagogical Technologies in a Preschool Educational Institution //International Journal of Culture and Modernity. – 2021. – Т. 11. – С. 215-218.

To’raqulovich J. U., Supxonovna H. N. Ways to shape a healthy lifestyle in the family of preschool children //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 11.

Jumayev U. T. MAKTABGACHA TALIM TIZIMIDA BOLALARNI MUSIQA TINGLASH FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISHGA ORGATISH //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 182-187.