TAKOMILLASHTIRILGAN TOZALASH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQARISHGA JORIY ETISH

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Baxtiyor Qarshiyev
A.R. Raximjonov

Аннотация

Mamlakatimizda barqaror va samarali iqtisodiyotni shakllantirish borasida amalga oshirib kelinayotgan islohotlar bugungi kunda o'zining natijalarini namoyon etmoqda. Jumladan, qisqa vaqt ichida iqtisodiyotda chuqur tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish, aholi daromadlarining o'sishini ta'minlash, samarali tashqi savdo hamda investisiya jarayonlarini kuchaytirish, qishloq xo'jaligini isloh qilish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini barqaror rivojlantirish, bank-moliya tizimi faoliyatini mustahkamlashda ahamiyatli yutuqlar qo'lga kiritildi.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Qarshiyev, B., & Raximjonov, A. (2024). TAKOMILLASHTIRILGAN TOZALASH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQARISHGA JORIY ETISH . ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 46(46). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11930
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

Paxtani dastlabki ishlashning muvofiqlashtirilgan texnologiyasi, PDI-70-2017,

―Paxtasanoat ilmiy markazi‖ AJ. Toshkent, ―Mehnat‖, 2017 y. 91 b.

Gapparova. Sovershenstvovaniye rejima sushki xlopka sыrsa barabannoy susliki s selyu

maksimalnogo soxraneniye kachestva volokna. Kand.Diss.na soiskaniye uchenoy stepeni k.t.n.,

Tashkent, 1999g. 143s

A.Salimov, O.Salimov, A.Raximjonov. Paxta To‗qimachilik klasterlarida joriy

qilinayotgan texnikalar taxlili. TTESi Magistratura talabalarining ilmiy maqolalar to‗plami.

Toshkent, 2021 642-bet.

Bakhtiyor Karshiev, Azimjon Parpiev, Ilkhom Sabirov, Kamoliddin Yakubov, Ibrokhim

Ismoilov. The effect of drum drying temperature on the moisture of cotton components//Annals

Of Forest Research ,Ann. For. Res. 65(1): 1935-1942, 2022 ISSN: 18448135, 20652445

Қаршиев Б.Э., Пaрпиев A.П. Пахта ва уни компонентларини қатламда қуритиш

тадқиқоти. // ЎзМУ хабарлари. Илмий журнал. ISSN 2181-7324. № 3/2, 2022, 432-434 б.

Каршиев Б.Э., Парпиев А.П., Хушбаков А.Н. Анализ температуры, влажности

волокна и семян в технологических процессах на хлопкоочистительных предприятиях//

International scientific and practical conference: youth, science, education: topical issues,

achievements and innovations, 2022 Prague, Czech. https://doi.org/10.5281/zenodo.7117865.

Каршиев Б.Э., Парпиев А.П., Абдуллаев Х.И. Исмоилов И.Д. Пахтани тозалашга

тайѐрлаш технологиясининг таҳлили// Results Of National Scientific Research. Volume 1.

Issue 6 2022 SJIF- 4.431 ISSN: 2181-3639. https://doi.org/10.5281/zenodo.7182657.

Каршиев Б.Э., Парпиев А.П. Равномерность сушки компонентов хлопка-сырца //

Universum: технические науки. – 2022. – №. 9-2 (102). – С. 51-54.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

<< < 1 2 3 4