“BILGAMISH” VA “ALPOMISH” EPOSLARINING TAFOVUTLI JIHATLARI.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gayrat Murodov

Аннотация

Jahon va o`zbek adabiyotshunosligida eposlar keng tadqiq
etilgan. Maqolada “Gilgamish” va “Alpomish” eposlaridagi farqli jihatlar, tafovutlar tadqiqotga tortilgan.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Murodov, G. (2022). “BILGAMISH” VA “ALPOMISH” EPOSLARINING TAFOVUTLI JIHATLARI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 19(19). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/7505
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

Jo`rayev M., Eshonqulov J. Folklorshunoslikka kirish. – Toshkent:

Barkamol fayz media, 2017-yil. 106-bet.

Sapayeva B. Yevropa va O`rta Osiyo xalqlari eposlari epik

syujetlarining asoslari va ulardagi o`xshash motivlar. Magistrlik

dissertatsiyasi. 37-bet.

Эпос о Гильгамеше. Перевод с аккадского И.М. Дьяконова. –

Санкт-Петербург: Наука, 2006. ( asardan parchalar maqola

muallifining rus tilidan tarjimasi)

Tурдимов Ш. Этнос ва эпос. Тошкент: O`zbekiston, 2012 йил. 20-

бет.

Шомуҳаммедов Ш. Эпoс. Тошкент: “Ёш гвардия”, 1987 йил. 7 бет.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)