Maqola va tezislar (buxdu.uz)
Том 2 № 2 (2020)

Maqola va tezislar (buxdu.uz)
Том 4 № 4 (2021)

Maqola va tezizlar
Том 6 № 6 (2021)