Pedagogika Jurnali (buxdu.uz)
Том 3 № 3 (2021)

Maqola va tezislar (buxdu.uz)
Том 2 № 2 (2020)