BADIIY ADABIYOTNING TASVIR OB'EKTI, MA'RIFIY VA ESTETIK AHAMIYATI

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gayrat Murodov

Аннотация

Adabiyot san‘atning bir turi, so‘z san‘ati sifatida hayotni so‗z
orqali tasvir etadi. Adabiyotda hayotning muhim voqea-hodisalari, kishilarning
o'ziga xos xislatlari, ruhiyati, orzu-umidlari, dardi, sir-asrorlari aks etadi. Shu tariqa,
adabiyot turmushni o'rganish quroli bo‘lib xizmat qiladi. Maqolada adabiyot
nazariyasining asosiy xususiyatlari, adabiyotning tasvir ob‘ekti (predmeti) va estetik
ahamiyati haqida so'z boradi.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Murodov, G. (2022). BADIIY ADABIYOTNING TASVIR OB’EKTI, MA’RIFIY VA ESTETIK AHAMIYATI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 19(19). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/7500
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

G. Xalliyeva ―Adabiyotshunoslik‖ O`quv qo'llanma Toshkent – 2017 5-bet

L.I.Timofeev. ―Osnovi teorii literature‖, Moskva, 1971, str. 62-63.

www.listos.biz/filologiya/nikolaev-a-i-osnovыliteraturovedeniya/vidыxudojestvennыx-obrazov

O'z R Prezidentining ―Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish

tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini

oshirish hamda targ‘ibot qilish bo‘yicha komissiya tuzish to‘g‘risida‖ gi F4789-sonli Farmoyishi // www.lex.uz

T. Boboyev Adabiyotshunoslik asoslari Darslik Toshkent -2002

Xolmirzayev Sh. ―Hikoya haqida‖ ‖Sharq yulduzi‖, 1971. № 1

Cho'lpon. ―Adabiyot nadir‖. T. ―Cho'lpon‖ nashriyoti, 1994, 36—37 betlar

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)