SO'ZLASHUV VA BADIIY NUTQDA INTONATSIYANING ROLI

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Anvar Haydarov

Аннотация

Ma 'lumki, fonostilistika tilshunoslikning keyingi taraqqiyotida fonetika va stilistika fanlari orasida paydo bo’lgan yangi yo'nalishdir. Fonostilistikada nutq tovushlarining uslubiy xususiyatlari, shuningdek, supersegment fonetik vositalar: intonatsiya, pauza va urg’uning konnotativ ma'no ifodalashi o'rganiladi. Intonatsiya nutqning sintaktik ma ’nolari va emotsional -ekspressiv bo 'yoqlarini ifoda qilish uchun xizmat qiluvchi ritmik - melodik tomoni, ovozning baland -pastligini ifodalovchi supersegment elementdir. Ushbu maqolada intonatsiyaning konnotativ ma 'no ifodalash darajasi haqida fikr yuritiladi.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Haydarov, A. (2023). SO’ZLASHUV VA BADIIY NUTQDA INTONATSIYANING ROLI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 32(32). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9400
Раздел
Статьи buxdu.uz

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >>