Х,аёт хавфсизлиги коидаларини укитишнинг самарадорлиги

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Саодат Мардонова

Аннотация

Мамлакатимизда хозирги кунда ахолини хаёт хафвсизлиги ва турли фавкулодда вазиятлардан мухофаза килиш уларни юкори даражага кутариш давлат сиёсатининг устувор йуналишларидан бири хисобланади. Маколада таълим муассасаларида “Х,аёт хавфсизлиги коидалари” фанини укитиш долзарблигини куришимиз мумкин.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Мардонова, С. (2023). Х,аёт хавфсизлиги коидаларини укитишнинг самарадорлиги. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 32(32). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9482
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

M.S.Muzaffarovna, M.A. Amonovich, M.S. Muxammadjonovna. PRINTING AND TECHNICAL PROPERTIES OF COTTON FABRICS PRINTED BY

THICKNING POLYMER COMPOSITIONS. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences

S.M. Muzaffarovna. Emergency Medical Care in Emergency Situations. Eurasian Research Bulletin 4, 28-29

Мардонова С.М.Электр токидан жарохатланиш ва унинг инсон организмига таъсири PROBLEMS OF BIOLOGY AND MEDICINE. БИОЛОГИЯ

ВА ТИББИЁТ МУАММОЛАРИ 5 (2021

С.М. Мардонова. СоFлом авлодни тарбиялашда оилада соFлом мухитни яратиш. Профессионал таълим муассасаларида дуал таълимни ташкил этишнинг замонавий.