1.
Adizova O. Xalq og‘zaki ijodi namunalarini saqlashda bolalar o‘yinlarining o‘rni. buxdu.uz [Интернет]. 7 февраль 2024 г. [цитируется по 25 апрель 2024 г.];46(46). доступно на: https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11978