1.
Qarshiyev B, Ochilov M, Ochilov M, Bozorov B, Xoshimova N. PAXTA BО’LAGINI QOZIQCHA SIRTIDAN OTILISH XARAKAT TRAYEKTORIYASINI ANIQLASH. buxdu.uz [Интернет]. 1 февраль 2024 г. [цитируется по 19 апрель 2024 г.];46(46). доступно на: https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11923