1.
oygul_turayeva oygul_turayeva. IVEN TEXNOLOGIYASI VOSITASIDA BO’LAJAK O’QITUVCHILARNING KASBIY MAHORATINI OSHIRISH METODIKASINI TAKOMILASHTIRISH. buxdu.uz [Интернет]. 30 январь 2024 г. [цитируется по 17 апрель 2024 г.];46(46). доступно на: https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11883