1.
Adizova O. FOLKLORSHUNOSLIK MANBALARIDA MAQOLLARNING BERILISHI, O’RNI VA XUSUSIYATI. buxdu.uz [Интернет]. 29 январь 2024 г. [цитируется по 23 апрель 2024 г.];46(46). доступно на: https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11879