1.
Hojiyeva G. GI DE MOPASSAN ASARLARI TARJIMALARIDA RANGLAR VOSITASIDA HOSIL BO‘LGAN FRAZEOLOGIZMLARNING LEKSIKSEMANTIK XUSUSIYATLARI. buxdu.uz [Интернет]. 26 январь 2024 г. [цитируется по 23 апрель 2024 г.];46(46). доступно на: https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11871