Adizova, Obodon. «FRANSUZ VA О‘ZBEK TО‘Y MAROSIMLARI TURLARI, MOHIYATI VA XUSUSIYATI». ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) 46, no. 46 (февраль 7, 2024). просмотрено апрель 25, 2024. https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11980.