Adizova, Obodon. «Xalq og‘zaki Ijodi Namunalarini Saqlashda Bolalar o‘yinlarining o‘rni». ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) 46, no. 46 (февраль 7, 2024). просмотрено апрель 25, 2024. https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11978.