Adizova, Obodon. «FOLKLORSHUNOSLIK MANBALARIDA MAQOLLARNING BERILISHI, O’RNI VA XUSUSIYATI». ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) 46, no. 46 (январь 29, 2024). просмотрено апрель 25, 2024. https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11879.