Hojiyeva, Gulchehra. «GI DE MOPASSAN ASARLARI TARJIMALARIDA RANGLAR VOSITASIDA HOSIL BO‘LGAN FRAZEOLOGIZMLARNING LEKSIKSEMANTIK XUSUSIYATLARI». ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) 46, no. 46 (январь 26, 2024). просмотрено апрель 23, 2024. https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11871.