Adizova, O. «FRANSUZ VA О‘ZBEK TО‘Y MAROSIMLARI TURLARI, MOHIYATI VA XUSUSIYATI». ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), т. 46, вып. 46, февраль 2024 г., https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11980.