Adizova, O. «Xalq og‘zaki Ijodi Namunalarini Saqlashda Bolalar o‘yinlarining o‘rni». ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), т. 46, вып. 46, февраль 2024 г., https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11978.