Hojiyeva, G. «GI DE MOPASSAN ASARLARI TARJIMALARIDA RANGLAR VOSITASIDA HOSIL BO‘LGAN FRAZEOLOGIZMLARNING LEKSIKSEMANTIK XUSUSIYATLARI». ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), т. 46, вып. 46, январь 2024 г., https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11871.