[1]
O. Adizova, «FRANSUZ VA О‘ZBEK TО‘Y MAROSIMLARI TURLARI, MOHIYATI VA XUSUSIYATI», buxdu.uz, т. 46, вып. 46, фев. 2024.