[1]
G. Hojiyeva, «GI DE MOPASSAN ASARLARI TARJIMALARIDA RANGLAR VOSITASIDA HOSIL BO‘LGAN FRAZEOLOGIZMLARNING LEKSIKSEMANTIK XUSUSIYATLARI», buxdu.uz, т. 46, вып. 46, янв. 2024.