Adizova, O. (2024) «Xalq og‘zaki ijodi namunalarini saqlashda bolalar o‘yinlarining o‘rni», ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 46(46). доступно на: https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11978 (просмотрено: 22 июль 2024).