Ikromova, L. (2024) «MAQOL - MATALLARNING HAYOTIMIZDA TUTGAN O‟RNI VA DOLZARBLIGI», ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 46(46). доступно на: https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11961 (просмотрено: 22 июль 2024).