Qarshiyev, B., Ochilov, M., Ochilov, M., Bozorov, B. и Xoshimova, N. (2024) «PAXTA BО’LAGINI QOZIQCHA SIRTIDAN OTILISH XARAKAT TRAYEKTORIYASINI ANIQLASH», ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 46(46). доступно на: https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11923 (просмотрено: 15 июль 2024).