Ro’ziyeva, G. (2024) «ORGANIK MAHSULOT VA UNDAN SAMARALI FOYDALANISH YO’LLARI», ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 46(46). доступно на: https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11916 (просмотрено: 18 апрель 2024).