Ro’ziyeva, G. (2024) «BIOMASSADAN BIOGAZ ISHLAB CHIQARISH VA UNDAN SAMARALI FOYDALANISH», ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 46(46). доступно на: https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11912 (просмотрено: 17 апрель 2024).