oygul_turayeva, oygul_turayeva (2024) «IVEN TEXNOLOGIYASI VOSITASIDA BO’LAJAK O’QITUVCHILARNING KASBIY MAHORATINI OSHIRISH METODIKASINI TAKOMILASHTIRISH», ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 46(46). доступно на: https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11883 (просмотрено: 17 апрель 2024).