Adizova, O. (2024) «FOLKLORSHUNOSLIK MANBALARIDA MAQOLLARNING BERILISHI, O’RNI VA XUSUSIYATI», ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 46(46). доступно на: https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11879 (просмотрено: 23 апрель 2024).