Adizova, Obodon. 2024. «FRANSUZ VA О‘ZBEK TО‘Y MAROSIMLARI TURLARI, MOHIYATI VA XUSUSIYATI». ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz) 46 (46). https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11980.