Adizova, Obodon. 2024. «Xalq og‘zaki Ijodi Namunalarini Saqlashda Bolalar o‘yinlarining o‘rni». ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz) 46 (46). https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11978.