Ikromova, Lola. 2024. «MAQOL - MATALLARNING HAYOTIMIZDA TUTGAN O‟RNI VA DOLZARBLIGI». ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz) 46 (46). https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11961.