Adizova, Obodon. 2024. «FOLKLORSHUNOSLIK MANBALARIDA MAQOLLARNING BERILISHI, O’RNI VA XUSUSIYATI». ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz) 46 (46). https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11879.