Niyazova, Mokhichekhra. 2024. «DUNYO TILSHUNOSLIGIDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNI O’RGANISHNING NAZARIY ASOSLARI». ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz) 46 (46). https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11864.