Adizova, O. (2024). Xalq og‘zaki ijodi namunalarini saqlashda bolalar o‘yinlarining o‘rni. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 46(46). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11978