(1)
Hojiyeva, G. ТЕRMINOLOGIYA VA TERMINLARNING MILLIY-MADANIY TADQIQI. buxdu.uz 2021, 1.