(1)
Muhriddin, X. BUXORO VILOYATIDA G‘O‘ZA O‘RGIMCHAKKANASIGA QARSHI KURASHISHDA MAKTIN 1,8% EM.K PREPARATINING SAMARADORLIGI. buxdu.uz 2024, 47.