(1)
Adizova, O. FRANSUZ VA О‘ZBEK TО‘Y MAROSIMLARI TURLARI, MOHIYATI VA XUSUSIYATI. buxdu.uz 2024, 46.