(1)
Adizova, O. Xalq og‘zaki Ijodi Namunalarini Saqlashda Bolalar o‘yinlarining o‘rni. buxdu.uz 2024, 46.