(1)
Рахматова, Ш. FEMINISTIK VA EKOFEMINISTIK G`OYALAR VA ULARNING YARATILISH TARIXI. buxdu.uz 2024, 46.