(1)
Ikromova, L. MAQOL - MATALLARNING HAYOTIMIZDA TUTGAN O‟RNI VA DOLZARBLIGI. buxdu.uz 2024, 46.